Оферта сайта Dental Product

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Факт оформлення фізичною особою замовлення на Сайті Продавця є повним та беззаперечним прийняттям умов цієї публічної оферти та інформації, викладеної на сайті Продавця, та означає укладення договору купівлі-продажу товару із Продавцем на визначених у публічній оферті умовах. Укладений договір купівлі-продажу (надалі – Договір) є публічним договором у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України, та його умови є однаковими для всіх фізичних осіб (покупців).

Умови Договору регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими застосовними нормами чинного законодавства України.

У випадку прийняття даної публічної оферти Ви підтверджуєте ознайомлення та Вашу згоду з усіма її умовами. У разі, якщо Ви не згодні з усіма або із будь-якою з умов даної публічної оферти, просимо Вас не здійснювати замовлення товарів на Сайті Продавця.

Визначення термінів

Сайт Продавця – Інтернет-сайт Продавця, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, та має наступну адресу https://dentalproduct.com.ua/

Покупець – фізична особа, яка у визначеному порядку зареєструвалась на Сайті Продавця та з метою придбання Товару укладає з Продавцем договір купівлі-продажу товарів шляхом замовлення товарів на Сайті Продавця та приймання даної публічної оферти на викладених у ній умовах. Покупцем може бути лише особа, яка досягла 18-річного віку.

Товар (и) - товари, представлені до продажу на Сайті Продавця шляхом розміщення найменувань, зображень, опису товарів та ціни на поточну дату, які можуть бути придбані Покупцем на умовах даної публічної оферти та отримані через логістичну мережу поштових операторів «Нова Пошта» та «Укрпошта».

Логін — унікальний для Сайту Продавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором фізичної особи, яка зареєструвалась на Сайті Продавця.

Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором фізичної особи для авторизації (ідентифікації) на Сайті Продавця.

Предмет договору. Перехід права власності

1. В порядку та на умовах, визначених цією публічною офертою, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, зазначений у замовленні Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти й оплатити Товар. Договір не поширюється на послуги, інформація про які розміщена на Сайті Продавця.

1.2. Опис Товарів (основні характеристики) та його вартість (ціна) вказуються на Сайті Продавця.. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець може зателефонувати до контакт-центру Продавця за номером контакт-центру, вказаному на Сайті Продавця, або направити запит на електронну адресу Продавця: [email protected]
1.3. Перелік (найменування), вартість та кількість Товару, який замовляє Покупець, зазначається у замовленні (надалі – «Замовлення»), яке оформлюється у порядку, визначеному цією публічною офертою.

1.4. Продавець підтверджує, що Товар, який продається Покупцю, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим способом забезпечення зобов'язань перед третіми особами чи державою.

1.5. Покупець набуває права власності на Товар і несе пов'язаний з цим ризик (загибелі, псування Товару тощо) з моменту передачі йому Товару згідно умов цієї публічної оферти.

1.6. Підтвердження Замовлення Товарів на Сайті Продавця та прийняття умов цієї публічної оферти є також підтвердженням Покупця про надання йому Продавцем у доступній та зрозумілій формі інформації відповідно до ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» щодо найменування Продавця, його місцезнаходження та порядку прийняття претензій, основних характеристик Товарів, ціни та умов оплати, гарантійних зобов’язань, інших умов виконання договору, періоду прийняття пропозицій, порядку розірвання договору.

1.7. Фотографії (зображення) Товарів, їх текстові описання, торгові марки, а також інша інформація, зображення та текстові повідомлення, що містяться на Сайті Продавця, належать Продавцю, постачальникам та/чи виробникам Товару, охороняються законом та не можуть бути використані Покупцем або третіми особами без отримання згоди власника у передбаченому чинним законодавством порядку.

2. Порядок реєстрації на Сайті Продавця та здійснення Замовлення.

2.1. Замовлення оформлюється Покупцем та надається ним Продавцю за допомогою програмних засобів на Сайті Продавця за умови та після реєстрації на Сайті Продавця.

2.2. Реєстрація на Сайті Продавця здійснюється шляхом зазначення фізичною особою логіну та паролю, а також заповнення необхідних відомостей (прізвище та ім’я, електронна адреса) у запропонованій Продавцем електронній реєстраційній формі, у результаті чого на Сайті Продавця створюється обліковий запис (особистий кабінет) Покупця. Після такої реєстрації фізична особа отримує доступ до свого облікового запису (особистого кабінету) за допомогою даних авторизації (логін, пароль), введених Користувачем в момент його реєстрації на Сайті Продавця.

2.3. Під час реєстрації на Сайті Продавця фізична особа зобов’язана надати правдиві дані, які вимагаються для реєстрації. Покупець несе повну відповідальність за точність, достовірність, повноту і зміст інформації, наданої ним під час реєстрації на Сайті Продавця та оформлення Замовлення, а також несе усі ризики, пов’язані із зазначенням неповних, неточних або недостовірних даних. У випадку надання неправдивих даних Продавець має право відмовити у підтвердженні Замовлення або зупинити виконання підтвердженого Замовлення.

2.4. Шляхом та з моменту реєстрації на Сайті Продавця фізична особа надає згоду та дозвіл на збір, обробку, використання та передачу своїх персональних даних на умовах, зазначених у Політиці обробки персональних даних у ФОП Дехтяренко Олександр Володимирович, розміщеній на Сайті Продавця.

2.5. Покупець несе відповідальність за збереження в таємниці своїх даних авторизації (логін, пароль), необхідних для доступу до облікового запису (особистого кабінету). Дії, вчинені з використанням даних авторизації Покупця для Замовлення Товарів на умовах даної публічної оферти, вважаються такими, що здійснені самим Покупцем.

2.6. Покупець погоджується отримувати інформаційну розсилку про товари, акції, розпродажі, діяльність Продавця шляхом направлення Продавцем повідомлень на електронну адресу Покупця або смс-повідомлень на телефонний номер Покупця. Покупець має право відмовитись від інформаційної розсилки Продавця шляхом направлення повідомлення на електронну адресу [email protected], або натиснувши на відповідне посилання у розсилці «відписатися від розсилки», або зателефонувавши за номером телефону контакт-центру, зазначеному на Сайті Продавця.

2.7. Замовлення Товару здійснюється у наступному порядку:
2.7.1. Покупець обирає необхідні Товари на Сайті Продавця, їх кількість та додає їх у кошик шляхом натискання кнопки «У кошик». При цьому Покупець також обирає поштове відділення у якому Покупець зможе забрати товар. Обравши необхідний Товар, з метою подальшого оформлення замовлення Покупець натискає кнопку «Перейти до кошика»;
2.7.2. Після перевірки переліку та кількості обраних Товарів у кошику Покупець натискає кнопку «Оформити замовлення»;
2.7.3. У наступному вікні Покупець обирає спосіб оплати (онлайн-оплата чи оплата при отриманні ) шляхом проставлення відповідної відмітки та підтверджує прийняття цієї публічної оферти шляхом натисканням кнопки «Підтвердити замовлення». У випадку вибору способу оплати «оплати при отриманні» у наступному вікні Покупець вводить особисті дані (прізвище, ім’я, номер телефону) та натискає «Підтвердити замовлення», а у випадку вибору онлайн-оплати Покупець після введення необхідних даних для оплати натискає «Оплатити», після чого Замовлення вважається оформленим, а дана публічна оферта прийнятою (акцептованою) Покупцем відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України.
У разі вибору онлайн-оплати, вікно для здійснення оплати буде відкритим протягом 15 хвилин. Якщо оплата не буде здійснена Покупцем протягом цього строку, оформлення Замовлення припиняється, та Покупець, у разі бажання замовити Товар, повинен здійснити оформлення Замовлення у передбаченому вище порядку.
2.7.4. Після підтвердження (оформлення) Замовлення Покупцем у порядку п.2.7.3 публічної оферти, та проведення онлайн-оплати у разі обрання Покупцем даного способу оплати, Продавець направляє на електронну адресу Покупця електронне повідомлення про підтвердження Замовлення (надалі – Підтвердження Замовлення), в якому вказується номер замовлення, вартість замовлення.
2.7.5. Покупець має право відмовитись від Замовлення шляхом натискання посилання «Скасувати замовлення» в електронному Підтвердженні Замовлення, після чого Договір є розірваним. Якщо Покупцем була здійснена онлайн-оплата за Товар, повернення грошових коштів здійснюється Продавцем у порядку, передбаченому п.4.3 Договору.

2.8. У разі відсутності Товару, вказаного у підтвердженому Замовленні, Продавець вправі замінити його на інший товар, якщо інший товар відповідає меті використання замовленого Товару, має таку ж або кращу якість, його ціна не перевищує ціни замовленого Товару.

3. Ціна Товару та порядок розрахунків

3.1. Ціна на Товар вказується на Сайті Продавця, у Замовленні, в акті приймання-передачі замовлення, а також у розрахунковому документі (фіскальному чеку), який надається Покупцю під час отримання Товару у поштовому відділенні. Ціна Товару на Сайті Продавця може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку шляхом публікування нової ціни, у разі відповідної зміни ціни Товару.
3.2. Загальна вартість (сума) Замовлення формується на підставі ціни кожної одиниці обраних Покупцем Товарів та їх кількості, вказаних у підтвердженому Замовленні.

3.3. Покупець обирає спосіб оплати під час оформлення Замовлення відповідно до п.2.7, зокрема оплата може бути здійснена шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної карти з використанням мережі Інтернет (онлайн-оплати) або оплати у поштовому відділенні. Оплата здійснюється у національній валюті України гривні.

3.4. Онлайн-оплата вартості Товару, вказаного у Замовленні, здійснюється за допомогою платіжних карт, при цьому всі операції з платіжними картами здійснюються на захищеній платіжній сторінці https://novapay.ua/, на якій вводяться дані платіжної карти. Система електронних платежів, через яку здійснюється онлайн-оплата за Товар, забезпечує максимальну безпеку при здійсненні платежів з використанням мережі Інтернет.

3.6. У випадку виникнення будь-яких проблемних питань під час здійснення онлайн-оплати за допомогою платіжної карти, Покупець може звернутись за допомогою та роз’ясненнями до ТОВ «НоваПей»,
0-800-30-79-79 (безкоштовно по Україні)
E-mail: [email protected]

3.7. Після успішного завершення онлайн-оплати за Замовленням Покупець отримує Підтвердження замовлення від Продавця на електронну адресу, вказану під час реєстрації на Сайті Продавця.

4. Порядок передачі Товару

4.1.Доставка Товару, який замовляється Покупцем на умовах даної публічної оферти Продавцем здійснюється шляхом відправлення Товару поштовими службами «Нова Пошта» та «Укрпошта».
4.2. Покупець зобов’язується звернутись для отримання Товару до відповідного поштового відділення логістичного оператора протягом строку 5 днів з моменту відправлення Товару.

4.3. У випадках, передбачених п.2.8, 2.7.5, 4.6, 4.8 даної публічної оферти, якщо Покупцем була здійснена онлайн-оплата за Товар, Продавець повертає повну суму оплати у разі повної відміни/відмови від Замовлення, або частину суми, сплаченої за Товар, який виключається із Замовлення/від якого відмовляється Покупець. Повернення грошових коштів здійснюється на платіжну карту, якою була здійснена онлайн-оплата, на підставі письмової заяви Покупця, поданої на електронну пошту Продавця, за умови надання відповідної платіжної карти. Перерахування грошових коштів здійснюється Продавцем на платіжну карту протягом 10 робочих днів після надання Покупцем відповідної заяви, якщо більший строк не зумовлений правилами платіжної системи або умовами договорів учасників платіжної системи.

4.4. З метою попередження шахрайських дій з боку недобросовісних осіб, у випадку здійснення онлайн-оплати, Товар передається за умови та після пред’явлення Покупцем документа, що посвідчує особу, при цьому дані щодо особи Покупця, вказані у пред’явленому посвідченні особи, повинні співпадати із даними про особу, зазначеними у Замовленні.
4.5. Під час передачі Товару Продавець надає Покупцю два екземпляри Акту приймання-передачі замовлення, в якому вказується перелік та вартість Товару, що передається Покупцю. Покупець зобов’язується поставити підпис про отримання Товару на екземплярі Акту приймання-передачі замовлення, який залишається у Продавця, другий екземпляр Акту приймання-передачі замовлення, підписаний Продавцем, передається Покупцю.

4.6. Якщо при передачі Товару Покупцю виявиться, що Товар має недоліки щодо якості та/або комплектності, Продавець зобов’язується замінити Товар на якісний та/або комплектний у разі наявності такого. У випадку невідповідності Товару Замовленню щодо кількості/асортименту Продавець зобов’язується передати Покупцю Товар, який відповідає Замовленню, у разі його наявності. При цьому у разі відсутності необхідної кількості Товару, Покупець має право прийняти наявну кількість Товару або повністю відмовитися від передачі Товару та, якщо Товар був оплачений, вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми у передбаченому п.4.3 порядку.

Якщо Продавець передає Покупцеві частину Товару, асортимент якого частково або повністю не відповідає умовам Замовлення, Покупець має право на свій вибір:
- прийняти частину Товару, що відповідає умовам Замовлення, і відмовитися від решти товару;
- відмовитися від усього Товару;
- вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті відповідно до Замовлення, якщо такий Товар є в наявності;
- прийняти весь Товар та оплатити його за ціною, встановленою Продавцем.
У разі відмови від Товару повністю або від частини Товару, асортимент якого не відповідає умовам Замовлення, Покупець має право відмовитися від оплати цього Товару, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за такий Товар грошової суми у передбаченому п.4.3 порядку.

Остаточний перелік та кількість Товару, що передається Покупцю відповідно до Замовлення, вказується в Акті приймання передачі замовлення.

4.7. Після передачі Товару Покупець не має права пред’являти Продавцю претензії щодо кількості та асортименту Товару та його відповідності Замовленню.

4.8. У разі, якщо Покупець не з’явиться для отримання замовленого Товару до відповідного поштового відділення протягом строку, вказаного у Підтвердженні Відправлення, Продавець вправі скасувати Замовлення. При цьому якщо Покупцем була здійснена онлайн-оплата за Товар, повернення грошових коштів відбувається у порядку, передбаченому п.4.3 публічної оферти.

5. Порядок обміну, повернення та/або заміни Товару. Гарантійні зобов’язання.

5.1. Покупець має право обміняти / повернути Товар, якщо він не задовольнив Покупця за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний Покупцем за призначенням. Покупець має право на обмін Товару протягом 30 днів, не враховуючи дня купівлі. Обмін /повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з Товаром.


5.2. Не підлягають обміну та поверненню товари належної якості, вказані у Постанові Кабінету Міністрів України від 19.03.1994р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

5.3. При поверненні Покупцем Товару згідно п.5.1 Продавець відшкодовує Покупцю вартість повернутого Товару у повному обсязі шляхом перерахунку відповідної суми грошових коштів, на платіжну карту, (у тому числі у разі онлайн-оплати). Для повернення грошових коштів Покупцеві необхідно звернутись до Продавця із письмовою заявою, надати документ, що посвідчує особу, розрахунковий документ на Товар, та, у разі здійснення оплати за допомогою платіжної карти – надати таку платіжну карту. Перерахування грошових коштів у сумі вартості поверненого Товару на платіжну карту Покупця здійснюється протягом 10 робочих днів, якщо більший строк не зумовлений правилами платіжної системи та договірними умовами учасників платіжної системи.

5.4. Гарантія на Товар надається на умовах та протягом гарантійного строку, встановлених виробником Товару, та зазначається у супровідній та експлуатаційній документації на товар та\або на маркуванні. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
- пропорційного зменшення ціни;
- безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;
- відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
Гарантійний ремонт (безоплатне усунення недоліків) проводиться в уповноважених виробником сервісних центрах, адреси та телефони яких вказані у маркуванні, в супровідних та/або експлуатаційних документах на Товар. Гарантійний ремонт здійснюється на умовах та у строки, встановлених виробником у супровідній та експлуатаційній документації у відповідності до чинного законодавства України.

5.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника:
- повернення сплаченої за товар грошової суми;
- заміни Товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних товарів.
Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
- він взагалі не може бути усунутий;
- його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
- він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

5.6. Вимоги Покупця, встановлені п.5.4, 5.5, пред'являються на вибір Покупця Продавцю, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням Покупця, зазначеному у маркуванні та/або у супровідній (експлуатаційній) документації на товар. Вимоги Покупця розглядаються після пред’явлення ним розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу, а також у встановлених законодавством випадках – гарантійного талону. Вимоги Покупця щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред’явлення розрахункового документа та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець, (виробник, інше підприємство, яке задовольняє такі вимоги) не доведуть, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або його зберігання.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Продавець зобов'язаний:

6.1.1. Передати комплектний якісний Товар відповідно до Замовлення, у разі наявності Товару у Продавця;
6.1.2. Видати Покупцю розрахунковий документ та оформити необхідну документацію при передачі Товару, передати супровідну та експлуатаційну документацію, якщо вона передбачена для даного виду Товару.

6.2. Продавець має право:
6.2.1. на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями Покупця.

6.3. Покупець зобов'язаний:
6.3.1. прийняти Товар за якістю, кількістю, комплектністю в порядку та терміни, встановлені цією публічною офертою та поставити свій підпис у документі про передачу Товару;
6.3.2. оплатити Товар на умовах цієї публічної оферти;
6.3.3. нести ризик випадкової загибелі та псування Товару з моменту його приймання.

6.4. Покупець має право:
6.4.1. на одержання Товару відповідно до цього Договору;
6.4.2. на відшкодування збитків у випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань Продавцем згідно умов публічної оферти;
6.4.3. Покупець підтверджує, що під час вибору Товару йому надана необхідна, повна, достовірна та своєчасна інформація про Товар та про гарантійні зобов’язання, що забезпечило можливість свідомого та компетентного вибору.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без жодних гарантій. Продавець не гарантує точності та повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Продавець в будь-який час без повідомлення може вносити зміни до матеріалів і послуг, що надаються на цьому Сайті, а також до згаданих у них продуктів і цін. У разі якщо матеріали та послуги на цьому Сайті застаріють, Продавець не зобов'язаний оновлювати їх. Продавець за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

7.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків винна Сторона несе відповідальність, яка передбачена умовами Договором та чинним законодавством України.
7.3. Відшкодуванню за Договором підлягають реальні збитки, які не покриті сплатою неустойки.
7.4. Продавець не несе відповідальності за несвоєчасне чи неналежне виконання Замовлення та своїх зобов’язань за Договором у випадку надання Покупцем недостовірних чи помилкових даних під час реєстрації або оформлення Замовлення на Сайті Продавця.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір є укладеним та набирає чинності з моменту підтвердження Покупцем Замовлення відповідно до п.2.7.4 цієї публічної оферти та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
8.2. Договір може бути припинений достроково у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
8.3. Недійсність будь-якого пункту або частини Договору, укладеного шляхом приймання даної публічної оферти, не призводить до недійсності усього Договору.
8.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни у текст публічної оферти шляхом та з моменту публікації нового тексту на Сайті Продавця.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед другою Стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли мимо волі і бажання Сторін, які перешкоджають виконанню цього Договору і які не можна було передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха (форс-мажорні обставини).
9.2. Сторона, яка не виконує свої зобов'язання внаслідок форс-мажорних обставин, повинна негайно, але не пізніше 5 робочих днів сповістити про це другу Сторону.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом одного місяця і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Продавцем або Покупцем шляхом направлення повідомлення другій Стороні, та окрім цього шляхом публікації Продавцем відповідного повідомлення на Сайті Продавця.

10. Інші умови

10.1. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або іншим доступним способом. Сторони Договору домовилися, що усі спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.
10.2. Сервіс щодо замовлення товарів на Сайті Продавця може бути тимчасово частково / повністю недоступний внаслідок проведення профілактичних або інших робіт технічного характеру на Сайті Продавця. Продавець має право періодично проводити необхідні профілактичні та технічні роботи з попереднім розміщенням відповідного попередження на Сайті Продавця або без такого попередження.
10.3. Побажання та пропозиції Покупця можуть бути подані шляхом направлення на електронну адресу Продавця: [email protected]. Претензії щодо Товару приймаються у письмовому вигляді за підписом споживача.
10.4. Текст даної оферти у форматі, що не унеможливлює зміну її змісту, знаходиться на Сайті Продавця за посиланням __________________________
10.5. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, зокрема але не обмежуючись та не виключно, Законом України «Про захист прав споживачів», Постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006р. «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», Наказом Міністерства економіки України №104 від 19.04.2007р. «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», Постановою Кабінету Міністрів України №506 від 11.04.2002р. «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів» тощо.
10.6. Продавець є платником єдиного податку на 2-й групі спрощеної системи оподаткування.